INSCRIPCIONS

Si la teva escola no t’ha indicat cap altra manera, pots fer la inscripció en aquesta pàgina. Si tens algun problema o dubte omplint el formulari, posa’t ràpidament en contacte amb nosaltres aquí i t’ajudarem !

Pots fer l’inscripció quan vulguis, tingues en compte però que agafarem les inscripcions per rigorós ordre de recepció. Podrien acabar-se les places, encara que sempre vetllarem per que tothom pugui fer l’activitat. També podeu fer la inscripció a meitat del curs.


Per fer la inscripció farà falta que ens envieu l’autorització sobre la cessió de drets d’imatge complimentada ( encara que no l’autoritzeu ) i en cas de voler domiciliar els rebuts de l’activitat, també haureu d’adjuntar al formulari el document de domiciliació. 

Els dos documents poden ser firmats digitalment. ( Estalviem paper )

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.
Nombre del alumn@
Podeís poner Cafè-Teatre si es en nuestra escuela
Dia/días de la actividad
Por ejemplo: De 16.00h a 17.00h
Sólo para menores de edad, se requerirá autorización escrita si la persona es diferente a la aquí designada.
Actividad en la que se inscribe
Método de pago
Si se elige domiciliación bancaria deberá enviarnos el documento de domiciliación bancaria firmado que se encuentra en esta página por email.
Nombre padre/madre/tutor legal
Nombre padre/madre/tutor legal 2
Para efectos legales. Calle, número, Código postal y población.
Especificar nombre o cargo del contacto ( Por ejemplo: Abuela del alumno 645987928
Especificar nombre o cargo del contacto ( Por ejemplo: Abuela del alumno 645987928
Especificar nombre o cargo del contacto ( Por ejemplo: Abuela del alumno 645987928
Especificar nombre o cargo del contacto ( Por ejemplo: Abuela del alumno 645987928
Preferencias de horario, necesidades especiales o comentarios que sean importantes.
Política de privacidad y derechos de imagen
Se debe incluir la hoja adjunta firmada en el caso de seleccionar que NO se acepta. Por email a info@creaieduca.com El documento se encuentra en esta misma página.

Comienza escribiendo tu búsqueda y pulsa enter para buscar. Presiona ESC para cancelar.

Volver arriba
Spain